18

Pracownik nie może rozpocząć pracy bez umowy o pracę lub pisemnego potwierdzenia jej warunków

Pracownik nie może  rozpocząć pracy bez umowy o pracę lub pisemnego potwierdzenia jej warunków

Umowa o pracę musi mieć formę pisemną. W przypadku braku takiej umowy pracodawca będzie miał obowiązek potwierdzenia pracownikowi na piśmie ustaleń co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków przed dopuszczeniem pracownika do pracy – to główne założenie rządowego projektu ustawy, którym w tym tygodniu zajmie się Sejm.

Zgodnie z rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy (druk sejmowy nr 298), każdy pracownik wykonujący pracę będzie zatem musiał posiadać albo pisemną umowę o pracę, albo pisemne potwierdzenie podstawowych ustaleń związanych z zawarciem umowy o pracę w formie innej niż pisemna.

Celem projektu jest także udostępnienie Państwowej Inspekcji Pracy bardziej efektywnego narzędzia do zapewnienia skuteczności kontroli w zakresie legalnego zatrudniania pracowników.

Niepotwierdzenie na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę przed dopuszczeniem go do pracy będzie stanowiło wykroczenie zagrożone karą grzywny od 1000 zł do 30.000 zł.

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 29 marca 2016 r.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *