Od 1 stycznia 2019 roku Akta pracownicze po nowemu

Zmieniają się przepisy co do przechowywania dokumentacji pracowniczej, dotychczas było to 50 lat, od 1 stycznia 2019 roku będzie to 10 lat. Pracodawca sam przekaże informację do ZUS o zatrudnieniu, która stanowić będzie podstawę do wyliczenia świadczeń emerytalno-rentowych.   W piątek 5 lutego 2018 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która zawiera m.in. skrócenie z […]

Czytaj dalej


Wysokość składek na ubezpieczenia

dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, dla których minimalną podstawę wymiaru stanowi kwota 2665,80 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na rok 2018) Składki za styczeń – marzec 2018 r. Rodzaj składki Z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym Bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego Ubezpieczenia społeczne *   846,91 zł 781,60  zł […]

Czytaj dalej