Od 1 stycznia 2019 roku Akta pracownicze po nowemu

Zmieniają się przepisy co do przechowywania dokumentacji pracowniczej, dotychczas było to 50 lat, od 1 stycznia 2019 roku będzie to 10 lat. Pracodawca sam przekaże informację do ZUS o zatrudnieniu, która stanowić będzie podstawę do wyliczenia świadczeń emerytalno-rentowych.   W piątek 5 lutego 2018 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która zawiera m.in. skrócenie z […]

Czytaj dalej


Wysokość składek na ubezpieczenia

dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, dla których minimalną podstawę wymiaru stanowi kwota 2665,80 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na rok 2018) Składki za styczeń – marzec 2018 r. Rodzaj składki Z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym Bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego Ubezpieczenia społeczne *   846,91 zł 781,60  zł […]

Czytaj dalej


Pracownik nie może rozpocząć pracy bez umowy o pracę lub pisemnego potwierdzenia jej warunków

18

Pracownik nie może  rozpocząć pracy bez umowy o pracę lub pisemnego potwierdzenia jej warunków Umowa o pracę musi mieć formę pisemną. W przypadku braku takiej umowy pracodawca będzie miał obowiązek potwierdzenia pracownikowi na piśmie ustaleń co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków przed dopuszczeniem pracownika do pracy – to główne założenie rządowego projektu […]

Czytaj dalej