USŁUGI KSIĘGOWE

Przedstawiamy Państwu kompleksową ofertę obsługi finansowo-księgowo-kadrowej, poprzez obsługę księgową, kadrową, podatkową i prawną w trakcie prowadzenia działalności, aż do likwidacji firmy. Nasz profesjonalizm i doświadczenie wraz z ubezpieczeniem od ryzyka związanego z usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych dają Wam pewność stabilnego jutra i spokojnego rozwoju firmy dlatego też nasza oferta skierowana jest do firm, które chcą, aby ich księgowość była prowadzona profesjonalnie i z uwzględnieniem obowiązujących przepisów podatkowych.

Small Biznes – KpiR, ryczałt

 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów oraz dokumentacji ryczałtu ewidencjonowanego zgodnie z aktualnymi przepisami,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • przygotowanie planu amortyzacji,
 • prowadzenie rejestrów VAT,
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych do Urzędu Skarbowego,
 • sporządzanie innych niż roczne, okresowych deklaracji i sprawozdań wymaganych przepisami prawa,
 • pomoc przy wypełnieniu informacji o stanie majątkowym podatników,
 • sporządzanie przelewów z tytułu zobowiązań publiczno-prawnych,
 • stosowanie rozwiązań podatkowych właściwych dla kondycji firmy,
 • stałe konsultacje osobiste, telefoniczne, e-mail’owe
 • roczne rozliczenie działalności gospodarczej na podstawie prowadzonej księgi przychodów i rozchodów.

Medium Biznes – pełna księgowość

 • opracowanie oraz wdrożenie zasad rachunkowości, w tym zakładowego planu kont,
 • rejestracja dowodów księgowych w księgach rachunkowych zgodnie z zasadami rachunkowości,
 • prowadzenie pełnych rejestrów VAT zakupu i sprzedaży,
 • indywidualne sporządzanie comiesięcznych wydruków zapisów księgowych wg. Państwa wskazań,
 • przygotowanie planu amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych,
 • wyliczanie zobowiązań podatkowych oraz sporządzanie i wysyłanie deklaracji podatkowych CIT i VAT,
  sporządzanie i składanie innych stosownych deklaracji związanych z obowiązkiem wnoszenia opłaty skarbowej lub czynności cywilnoprawnych,
 • przygotowywanie przelewów z tytułu zobowiązań podatkowych,
 • nadzorowanie nad formalną i rachunkową prawidłowością przyjmowanych i emitowanych dokumentów,
 • wyprowadzanie zaległości w uzupełnianiu dokumentów,
 • sporządzanie wniosków kredytowych i planów biznesowych,
  reprezentowanie Przedsiębiorcy w Urzędzie Skarbowym oraz w innych instytucjach budżetowych związanych z przyjętym zleceniem,
 • obsługiwanie wszelkiej korespondencji z urzędami, bankami i innymi instytucjami wskazanymi przez Państwa, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • nadzorowanie prowadzenia i ewidencjonowania gospodarki magazynowej z wykorzystaniem oprogramowania magazynowego.

Kadry i płace

Zlecając naszej Kancelarii Księgowej wykonywanie obowiązków związanych z zatrudnianiem pracowników umożliwiacie sobie Państwo skoncentrowanie się na merytorycznej stronie zadań stawianych przed pracownikami.

 • obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac,
 • wyliczanie składek ZUS i sporządzanie deklaracji,
 • przygotowywanie i składanie dokumentów zgłoszenia do ubezpieczeń oraz
  wyrejestrowania z ubezpieczeń,
 • przygotowywanie raportów RMUA,
 • wyliczanie podatku dochodowego osób zatrudnionych i sporządzanie deklaracji miesięcznych,
 • rozliczanie wynagrodzeń za czas choroby, zasiłków chorobowych, rodzinnych, pielęgnacyjnych i innych,
 • przygotowywanie dokumentów płatności z tytułu podatków i składek ZUS,
 • przygotowywanie przelewów z tytułu wynagrodzeń,
 • sporządzanie raportów płacowych dla zarządu,
 • reprezentowanie Firmy w ZUSie oraz w innych instytucjach budżetowych związanych z przyjętym zleceniem,
 • obsługa wszelkiej korespondencji,
 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • prowadzenie kart urlopowych,
 • prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pracowników,
 • organizacja badań lekarskich,
 • organizacja szkoleń BHP.

Wszystkie powyższe Pakiety naszych usług są tylko przykładem obrazującym w jak dużym stopniu możemy wyręczyć Państwa z obowiązkowych czynności związanych z prowadzeniem działalności.

Każdy z Pakietów może być dowolnie modyfikowany.

Wychodzimy z założenia, że nie ma dwóch jednakowych firm, dlatego też prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem w celu przygotowania indywidualnej wyceny.